sábado, 2 de abril de 2011

SOCIOSPara ser socio de A Broa Sendeirismo é necesario pagar unha cuota anual de 10 €.

Será necesario cumplimentar uns datos básicos para levar un rexistro.

FORMAS DE PAGO:

PAGO PRESENCIAL: Directamente no Bar Parroira 

PAGO A TRAVES DE CONTA BANCARIA:
Ingreso de 10€ na conta da Asociación Cultural A Broa Sendeirismo de "La Caixa"
CONTA IBAN: ES63 2100 4370 56 0200049055, Indicando en concepto o ano, nome e apelidos. (Exemplo: 2014, Carlos Domingo Lunes)
Para facer efectivo o rexistro como socio, é necesario enviar copia do ingreso ao correo abroa.asociacion@gmail.com